Föreningslivet

Vi vill bidra med kunskap och våra erfarenheter till Sveriges föreningar. Vi har en stark lokal närvaro i hela landet och bidrar med mötesplatser, vi ger råd och utbildningar kring hur föreningar kan organisera sig och driva verksamheten på ett bra sätt. 

Vi förenar föreningssverige

Sverige är ett fantastiskt land, byggt på demokratins tanke om alla människors lika värde och lika rättigheter. En sådan är rätten att bilda föreningar. .  

Tillsammans med de lokala föreningarna ger vi varje år 130 000 individer möjligheten att själva forma sina liv och växa. Något som i förlängningen får hela samhället att växa.  

 

Vi är en plats för alla. Överallt. 

Kraften i att många vill samma saker tillsammans

I Sverige finns över en kvarts miljon föreningar i det civila samhället. Studieförbundet Vuxenskolan är i mångt och mycket ett nav. Vi samverkar med flera tusen lokala föreningar med samma grundidé som vår: Att samla människor som har ett gemensamt intresse och tillsammans engagera sig i det.