Föreningspraktikan

Handbok för föreningsaktiva
Nästan alla invånare i Sverige är medlemmar i en förening eller deltar regelbundet i verksamhet som är arrangerad av den ideella sfären. Ideella föreningar har en särställning som organisationsform i Sverige och har stor frihet att välja arbetssätt.

Det finns ingen särskild lag eller förordning som talar om hur en ideell förening ska vara uppbyggd eller ens att det måste finnas ordförande, styrelse eller valberedning. Allt som beskrivs i Föreningspraktikan är förslag på arbetssätt som underlättar det gemensamma uppdraget och bygger på praxis som kommit till under folkrörelsens och föreningslivets framväxt.


Läs hela praktikan här

 

Föreningspraktikan är till för dig

Om du har varit medlem i en, eller kanske flera föreningar, vet du säkert att verksamhet och organisation kan variera stort. Det finns föreningar som fungerar utmärkt och föreningar där det finns utmaningar av olika slag och kanske vill du skaffa dig bättre koll på hur en förening egentligen ska skötas. Vad det innebär att vara förtroendevald och vad som egentligen kan förväntas av medlemmarna.

Oavsett om du är ny i föreningslivet eller har många års erfarenhet av förtroendeuppdrag är Föreningspraktikan till för dig. Den är tänkt att fungera som en instruktionsbok och kan användas att slå upp frågeställningar i eller som underlag vid en utbildning eller föreningskickoff. Allt som står i handboken är förslag, det är alltid medlemmarna och styrelsen som utformar arbetssätt utifrån uppdrag och verksamhet. Läs och diskutera med din styrelse hur just ni vill göra och hitta den form för ideellt engagemang som passar just er. 

 

Välkommen till ditt viktiga uppdrag!