Studieförbundet Vuxenskolan välkomnar Folkbildningsutredningen

Torsdagen den 13 juni offentliggjordes Folkbildningsutredningen (U 2022:01) som haft i uppdrag att föreslå ändringar som säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av statsbidraget till folkbildningen samtidigt som folkbildningen ges de bästa förutsättningar att verka framöver. 

 

Vi välkomnar de många och väl underbyggda förslag Folkbildningsutredningen presenterar för att värna och utveckla den fria folkbildningen i Sverige och det gläder oss att se att de bygger vidare på det genomgripande kvalitetsarbete som vi på Studieförbundet Vuxenskolan redan lagt stort fokus på de senaste åren. Det stärker vår position som folkbildningsorganisation och demokratisk kraft i hela landet för ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. 

 

“Vi på Studieförbundet Vuxenskolan är glada att Folkbildningsutredningen bekräftar det samhällsbehov vår profil syftar till att bemöta. Där vi genom våra fokusområden integration, föreningsliv, funktionsrätt och landsbygd arbetar i hela Sverige för ett samhälle som är rustat för att möta en föränderlig värld genom förbättrade livschanser för alla individer. Jag ser fram emot att fortsätta analysera utredningens förslag tillsammans med mina branschkollegor i Studieförbunden i samverkan.” säger Linus Olofsson, Förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan