Lita på Sverige?

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället.

Vi möter människor som berättar om sjukvården, familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk.

Handledningsmaterial

Varje film är 7-10 minuter lång och finns textad på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Till filmerna finns ett handledningsmaterial/samtalsmaterial som syftar till att skapa möjligheter för asylsökande och nyanlända att samtala kring teman som bl.a. svenskhet, familjeliv, skola, myndigheter och civilsamhället med syftet att lära känna och lita på samhället.

Materialet bygger på cirkelmetodiken om att lära tillsammans och av varandra genom samtal. Filmerna och handledningsmaterialet är framtaget med stöd av Länsstyrelsen

Vill du samverka med SV genom studiecirklar eller andra aktiviteter om det svenska samhället ?