Hej demokrati!

Alla människor har olika perspektiv och värderingar beroende på hur man har vuxit upp och varifrån man kommer. Syftet med studiecirkeln Hej demokrati! är att skapa en trygg miljö där du får möjlighet att prata med andra om demokrati.

Under sex träffar berör vi olika teman för att undersöka hur din vardag, dina relationer och ditt arbetsliv påverkas av att du lever i en demokrati. Primär målgrupp för studiecirkeln är du som levt i ett icke-demokratiskt land och som vill samtala med andra om hur det är att leva i en demokrati.
 

Studiecirkelns namn och alla träffar inleds med Hej!
Med det vill vi förmedla öppenhet, ömsesidig respekt och en vilja att mötas i samtal om demokrati.

Det började med ett projekt

Studiecirkeln och tillhörande studiematerial har tagits fram inom ramen för projektet Mitt val och demokratiprat över mat – Hej demokrati! Projektet genomfördes av SV Örebro län, i samverkan med SV Väst, 1 augusti 2022 – 31 juli 2023, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Målgruppen har bidragit till materialet

När projektet pågick genomförde vi studiecirklar samtidigt som vi utvecklade materialet för att kunna inkludera frågor, reflektioner och perspektiv från deltagarna. Det gör materialet unikt och gör att vi kan prata om demokrati på ett sätt som inte känns så stort och abstrakt.