Mötesmetoder

Hur du planerar och genomför dina cirkelträffar, var ni befinner er, hur det är möblerat och vilka metoder och övningar du använder är avgörande för hur din cirkel eller ditt möte kommer att upplevas.

Här finns några tips på metoder och övningar att använda

Att tänka på innan ett möte

Olika metoder är bra vid olika tillfällen! Men metoderna gör inte cirkelträffen. Planera först innehållet och använd sedan tipsen för att t ex. skapa energi, rörelse eller möjlighet för många att få komma till tals. Fundera vilket syfte metoden eller övningen har utifrån innehållet i din cirkelträff eller möte.