Cirkelns metodik

Cirkeln metodik bygger på en kollektiv lärprocess där alla deltagare och ledare tillsammans utvecklar kunskapen genom samtal och dialog.

Du som cirkelledare

Som ledare i cirkeln har du en viktig funktion. Genom att variera metoder, anpassa verksamheten efter olika lärstilar och hitta det som fångar lusten till lärande i just din grupp kan du sätta igång det som behövs för att varje individ i din grupp skall kunna känna att de lär sig nytt och samtidigt får bidra med sina erfarenheter.

Var träffas man?

Hur och var ni träffas, t ex. i ett studierum, på ett café, ute i naturen eller via nätet – bestämmer du tillsammans med din grupp. Din roll som ledare är att skapa bra förutsättningar för lärande och utveckling. Det innebär också att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt och att alla känner sig delaktiga och lyssnade på.

 

En cirkel kan varieras i det oändliga och ibland är du som ledare experten i det ämne ni skall utveckla er i, men ofta är det du som leder processen i cirkeln och ser till att alla får möjlighet att utvecklas, gemensamt söka kunskap och lära av varandra.

Verktyg och metoder

Verktyg och metoder för att arbeta enligt folkbildningens pedagogik får du genom våra cirkelledarutbildningar. Kontakta oss så berättar vi hur du kommer igång!