Folkbildningens pedagogik

Inom folkbildningen tror vi på människors egen kraft att lära utifrån sina förutsättningar och bygger på att man lär bäst när man gör det tillsammans med andra.  Folkbildning strävar efter att ge människor möjlighet att utveckla sig själva och samhället. Det är en form av vuxenutbildning som fokuserar på kunskapsförmedling, reflektion och demokratiskt deltagande. 

Folkbildningen strävar också efter att främja lärande genom hela livet. Att utbildning och kunskap  är en pågående process som fortsätter genom hela livet. Folkbildningen skapar mötesplatser där människor kan träffas och utbyta idéer. Det främjar gemenskap och en känsla av samhörighet genom lärande och diskussion och utvecklar människors förmåga till kritiskt tänkande. Det handlar om att ifrågasätta, analysera och tolka information för att skapa en djupare förståelse.

Folkbildningen värdesätter individens oberoende och självständighet. Den syftar till att ge människor verktyg för att ta ansvar för sitt eget lärande och utveckling.

Om motivation att lära nytt

Det är många gånger intresset som sätter igång lusten att lära mer. Att få utforska tillsammans med andra  ger ringar på vattnet och gör ofta att man sedan vill lära mer inom andra ämnen också.

Här har du som ledare en viktig funktion. Genom att variera metoder, anpassa verksamheten efter olika lärstilar och hitta det som fångar lusten till lärande i just din grupp kan du sätta igång det som behövs för att varje individ i din grupp skall kunna känna att de lär sig nytt och samtidigt får bidra med sina erfarenheter. Verktyg och metoder för att arbeta enligt folkbildningens pedagogik får du genom våra ledarutbildningar.

Vår bildningssyn

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. Hos oss är alla som delar vår värdegrund välkomna! Det ställer stora krav på vårt bemötande och på våra metoder. Vi utvecklas i mötet med andra människor, och med en öppen och nyfiken inställning blir allas olikheter en tillgång. 

Folkbildningens roll i samhället

Stat, landsting, regioner och kommuner ger ekonomiskt stöd till folkbildningen. Syftet med stödet är att folkbildningen ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, ge människor möjlighet att påverka sin livssituation, utjämna utbildningsklyftor och öka delaktigheten i kulturlivet.