Digital pedagogik

I dag är digitala verktyg, så som datorn, surfplattan och mobilen en naturlig del av vårt samhälle. Teknikutveckling förändrar våra vanor och vårt samhälle hela tiden. Även vårt sätt att lära och de möjligheter som finns kring lärande har förändrats.

Cirkel på distans

Inom folkbildningen blir det allt vanligare att  genomföra cirklar med digitala inslag, där film och andra medier förenklar, t.ex. genom metoden Blended learning, eller blandade lärmiljöer, som det kallas på svenska. 

Du kan välja att genomföra din cirkel delvis eller helt på distans. Som cirkelledare hos SV har du möjlighet att använda vår lärplattform Learnify som mötesplats för dina cirklar och som en samlingsplats för material och länkar. 

Via Learnify kan du också digitalisera ett helt studiematerial, antingen att använda i en cirkel, eller som en onlinekurs som deltagaren kan gå igenom på egen hand och sen eventuellt följer upp med en eller flera träffar. 

Vi har flera utbildningar om hur du gör sin cirkel digital. Kontakta din lokala avdelning för att få veta mer. 

Har du något material du skulle vilja digitalisera? Din närmaste avdelning står gärna till tjänst med att hjälpa dig.