Självförsvar
Kursen riktar sig till alla som på ett enkelt och effektivt sätt vill lära sig självskydd. Att få nödvändiga kunskaper i hur man försvarar sig mot hot och våld. Att få en ökad trygghet i vardagslivet och arbetsmiljön. Att lära sig bemötande och förhållningssätt. Under kursen går vi igenom bland annat:

- Vad är en konflikt och hur kan vi hantera den på ett konstruktivt sätt.
- Konflikter och konfliktmönster, kommunikation, kommunikation, kommunikationsstilar.
- Förebyggande konflikthantering och förhållningssätt samt bemötande.

Kursen hålls 4 mars kl 18-21 i Lerums Gymnasium, i danssalen. OBS! Byte av datum från 18/2 till 4 mars!
Pris: 350 kr
Ledare: Jan Fallkvist

Kursledaren Jan Fallkvist har över 23 års erfarenhet av behandlingsarbete inom ungdomsvården med utåtagerande ungdomar. Han har sedan 2003 utbildat personal i statens institutionsstyrelse, inom hot och våld, konflikthantering och självförsvar. Jan är utbildad konflikt- och självskyddsinstruktör och håller även utbildningar i självförsvar.

Välkommen med din anmälan på www.sv.se/grsydost lerum@sv.se eller 0302-158 58