Lättläst version saknas

GDPR i Studieförbundet Vuxenskolan

20180509

 

Hej!

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärkts. För oss på Studieförbundet Vuxenskolan har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Nu uppdaterar vi vår integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter. Något vi till exempel gör för att kunna skicka relevanta nyhetsbrev och erbjudanden.

Den uppdaterade integritetspolicyn finns att läsa här på vår hemsida https://www.sv.se/om-sv/svs-integritetspolicy/

Mvh Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

 

En trygg hantering av personuppgifter tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners

Studieförbundet Vuxenskolan bedriver verksamhet tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners. Tillsammans anordnar vi studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang. Det är viktigt att de som deltar i Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet känner sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter. Informationen som medlemsorganisationer och samarbetspartners ger oss är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande eller för att kunna uppfylla styrande myndigheters krav på redovisning av den folkbildningsverksamhet vi arrangerar. Vi ser till att era personuppgifter alltid är skyddade hos oss, hanterar dem med varsamhet samt sparar inte uppgifter längre en vad som krävs för att fullfölja vårt avtal gentemot er eller för att följa de lagar som finns.

Rättslig grund För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddslagen, en så kallad rättslig grund. Enligt regeringens bedömning kan stadsbidragsfinansierad folkbildningsverksamhet och folkbildningsverksamhet som är finansierad av kommun eller landsting genom beslut av kommunfullmäktige stödja nödvändiga personuppgiftsbehandling på den rättsliga grunden allmänt intresse. Vi behöver inte inhämta samtycke från den enskilde deltagaren. Övrig personuppgiftsbehandling utöver det offentligt understödd folkbildningsverksamhet grundar sig på laglig grund samtycke eller i vissa fall intresseavvägning.

Teckna samtyckeavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal med Studieförbundet Vuxenskolan För att inleda processen med att teckna samtyckesavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal med Studieförbundet Vuxenskolan kontakta dataskydd@sv.se