SV-live

Här kan du se en del av våra livesändningar direkt när de sänds!

Skrollar du ner så hittar du de kommande sändningarna.

OBS. Vid "anmälan krävs" måste du anmäla dig till oss för att kunna ta del av sändningen, den visas alltså inte på denna sida.

Nästa sändning

Föreläsning - Vad man kan hitta i skogen

15 mars 18:30 - 19:30

Skogen har alltid använts av människorna i vårt län för jakt och fångst samt för utvinning av produkter från träden. Det har även funnits bebyggelse i det som idag utgörs av skogsmark. Vilka lämningar och spår kan vi se av det idag? Berit
Andersson, arkeolog vid Västerbottens museum, berättar.

Vi sänder denna sändning till en del av våra kontor. Vill du se föreläsningen tillsammans med andra se då om ditt närmaste kontor visar den!

Från en liten kokse till den stora skogsmaskinen

19 april 18:30 - 19:30

Magnus Andersson, intendent på Skogsoch samemuseet i Lycksele, berättar om museets omfattande samiska och skogliga samlingar.

Vi sänder denna sändning till en del av våra kontor. Vill du se föreläsningen tillsammans med andra se då om ditt närmaste kontor visar den!