SV-live

Här hittar du våra live sändningar!

Skrolla lite längre ned om du vill se kommande sändningar.

Nästa sändning

Lisa Johansson - torparungen som blev ulltavlans moder.

Datum: 28 september

Tid: 18:30 - 19:30

Laila Eliasson berättar om Lisa Johansson - ulltavlans moder. Vi får höra historien om hennes hårda uppväxt på ett skogstorp i Västerbottens inland till att bli erkänd konstnär, författare och folklivsforskare.

I samarbete med: Skellefteå museum, Västerbotten förr & nu, Västerbottens museums, Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Att timra hus på bondska

Datum: 12 oktober

Tid: 18:30-19:30

Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström berättar mer om hur husen traditionellt byggts i Västerbotten och vilka ord och begrepp på bondska som då användes.

I samarbete med: Skellefteå museum, Västerbotten förr & nu, Västerbottens museums, Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Om traditionsmusik och skapande

Datum: 26 oktober

Tid: 18:30-19:30

Bland annat med utgångspunkt i ett nothäfte med musik från Umeå som den spelades för över 200 år sedan berättar spelmannen Daniel Pettersson om hur traditionellt material kan utgöra en bas för konstnärligt arbete och nyskapande. Handskrivna noter, dans, historiska dokument, klingande källor och instrumentbygge samverkar i skapandeprocessen när spelmannen levandegör kulturarvet.

I samarbete med: Skellefteå museum, Västerbotten förr & nu, Västerbottens museums, Folkrörelsearkivet i Västerbotten