För föreningar

För föreningar

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Att vara en drivande aktör i att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och det lokala samhällets utveckling är ett av våra sätt att bidra till ett rikt, demokratiskt och hållbart samhälle.

Hos oss hittar du och din förening de verktyg och kontakter som krävs för att kunna realisera idéer och få fart på verksamhet! I dag samarbetar vi med runt 200 föreningar runt om i kommunerna Mölndal, Partille, Lerum och Alingsås, varmt välkommen du också!

SV:s roll ser lite olika ut i olika samarbeten och anpassas efter ert behov. Här nedan hittar du en exempel på vad vi kan bistå med. Kontakta oss för mer information!

  • Marknadsföring

Vi hjälper er att ta fram enklare marknadsföringsmaterial, affischer, foldrar, flyers med mera. Vi kan även bistå med hjälp till med era sociala medier samt dela er marknadsföring i våra olika kanaler.

  • Administration

Behöver något skrivas ut, kopieras eller lamineras? Det fixar vi! Vi kan också administrera löner och varaarbetsgivare vid kulturarrangemang, projekt, cirklar och kurser.

  • Kulturarrangemang

Tillsammans planerar och genomför vi kulturarrangemang. Vi ger stöd på olika sätt samt hjälper till med eventuell STIM-rapportering.

  •  Föreningsutveckling

Vi kan erbjuda stöd för att utveckla er organisation. Vi håller också kurser för styrelse, valberedning och övriga funktionärer och arbetsgrupper.

  • Studiecirklar/kurser

Vi hjälper er att anordna studiecirklar eller kurser för medlemmar och nya målgrupper. Vi hjälper er att hitta cirkelledare och bra studiematerial.

  • Lokaler

I våra lokaler i Mölndal, Partille, Lerum och Alingsås finns det plats för möten och andra aktiviteter.

  • Färdiga koncept

 Vi hjälper er att planera och arrangera föreläsningar, paneldebatter, studieresor med mera.

  • Ledarutbildning 

Vi erbjuder fortbildning till era ledare i önskat ämne samt pedagogisk grundutbildning.

  • Försäkring

Vid gemensamma arrangemang och kurser är alla deltagare försäkrade via oss.

Föreningsboxen

Föreningsboxen - din vägvisare i föreningslivet hittar du här!