Föreningsnyheter

 • Starta en trädgårdscirkel - Skillnadens...

  I boken Skillnadens Trädgård delar Sara Bäckmo med sig av den glädje hon känner inför att odla grönsaker, frukt och bär. Enkla och...

  Läs mer
 • Duktiga flickors revansch

  Duktiga flickors revansch är en viktig bok. Den belyser den viktiga frågan om hur duktighet blivit förknippat med stress och...

  Läs mer
 • Kraftsamling för landsbygdsutveckling

  Den 4:e januari presenterade den parlamentariska Landsbygdskommittén (SOU 2017:1) nio mål och 75 konkreta förslagför en sammanhållen...

  Läs mer
 • Tänk i tid

  Detta är en studieplan till boken Tänk i tid – se framåt genom att blicka bakåt av Sten Rentzhog. Materialet lämpar sig väl för...

  Läs mer
 • Folkinitiativ

  Detta är en grundkurs i folkinitiativkunskap och studievägledning till det aktivamedborgarskapet. Den svenska demokratin utvecklas...

  Läs mer
 • Utan invandring stannar Sverige

  Utan invandring stannar Sverige är ett utmärkt underlag för en fördjupad diskussion i studiecirkelns form.

  Läs mer
 • Nationella mål med LRF 2017

  Grundorganisationernas viljeinriktningen anger att SVs verksamhet med grundorganisationerna i första hand ska ske inom områdena ledar-...

  Läs mer
 • Downföreningen

  SV finns som stöd för den förening och organisation som…växer och behöver mer kunskap för att kunna antar nya möjligheter och utmaningar. Ni...

  Läs mer
 • Föreningsträffar

  Ni vill åstadkomma... Möjligheten att få ny inspiration och nya kunskaper genom att låta aktiva från olika föreningar, organisationer...

  Läs mer
 • samhällsengagemang eller påverkansarbete samhällsengagemang...

    Vi vill åstadkomma… …bättre förutsättningar för en specifik målgrupp att kunna ta sig an frågor som berör demokrati och delaktighet...

  Läs mer
 • organisera sig för att skapa diskussioner

  Ni vill åstadkomma…  organisering som stärker redan engagerade och aktiva personer och som ger dem möjligheter att skapa diskussioner...

  Läs mer
 • Migrationsinfo för alla

  Med utgångspunkt i relevant statistik, klargörande fakta och sammanfattningar av forskningsläget sätter vi flyktingkrisen i ett större...

  Läs mer