Tillbaka

Artistlistan spräcker myten om brist på bokningsbara kvinnliga artister och band

Under 2013 var enbart19 procent av akterna på de 10 största svenska musikfestivalerna kvinnodominerade och 5 procent var 50/50 .

– Så skevt skall det inte få bli i framtiden, säger Renée Weberitsch, nationell musiksamordnare hos SV.

För att underlätta för arrangörer av musikarrangemang som vill boka mer jämställt uppstod en idé om att skapa en gemensam artistlista där alla organisationer i Nätverket 50/50 hjälptes åt att ta fram sina egna akter bestående av minst 50 procent tjejer. Listan innehåller mycket spännande på alla nivåer och representerar alla genrer i den svenska musikmyllan. Några exempel är Mud Walk, Mire Kay, Icona Pop och Veronica Maggio.

– Vi hoppas och tror att artistlistan kommer att bli ett viktigt instrument i arbetet för en jämställd musikscen. Den är på inget sätt komplett utan kommer kontinuerligt uppdateras så fort Nätverket 50/50 får kännedom om nya akter som hör hemma här, säger Renée Weberitsch.

 

Mer om Nätverket 50/50

Nätverket 50/50 är ett växande nationellt nät av organisationer, som verkar för jämvikt mellan könen på och runt musikscenen i Sverige. Samtliga studieförbund som arbetar med musikverksamhet är med i nätverket samt MOKS, Crossing Boarders m.fl.

För att nå målet om en jämställd musikscen behöver medvetenheten öka på många plan. Medvetenheten om hur unga bjuds in till musikundervisning och cirklar, om vilka artister som ligger längst upp i arrangörernas kontaktlistor, vilka ljudtekniker som bokas, vilka musikledare som anställs. Och varför. Det ”självklara” kan behöva förändras. Nätverket 50/50 finns för att initiera och stödja dessa processer, både inåt och utåt.