SVs Folkbildningspris

Folkbildningspriset tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksam. Priset delas ut vartannat år i samband med Förbundsstämman. Prissumman är 25.000 kronor.

 

Vinnare av 2019 års Folkbildningspris: Emma Frans

Juryns motivering: ” Emma Frans är en modern folkbildare som envist fortsätter kampen mot faktaresistens och fake news och hennes insatser fortsätter att nå nya målgrupper. Emma är en betydande röst för vetenskap och bildning som centrala delar för hållbar utveckling.”

 

Historik

2017 Mustafa Panshiri  fick utmärkelsen för sitt arbete med att träffa nyanlända ungdomar och föreläsa om demokrati. 

2015 Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, initiativtagare till Fatta och ständigt aktuell i samhällsdebatten.

Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, i vid mening gjort stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där Studieförbundet Vuxenskolan är verksamt.