Tillbaka

SV vill vara en resurs för Liberalerna

Vi vill vara den naturliga och självklara samarbetspartnern då ni utbildar medlemmar, förtroendevalda och ledare. SV är ett stöd för pedagogisk och organisatorisk utveckling, ett verktyg som underlättar för er i föreningen.

Varje samarbete är unikt och anpassas efter önskemål och storlek.

Handlar det om en studiecirkel finns kanske behov av studiematerial eller tillgång till en lokal.

Handlar det om att vara med och ta ett helhetsgrepp kring er lokala bildning och ledarrekrytering behövs säkert utbildningar, processledare eller framtagande av koncept.

När verksamhet genomförs tillsammans med SV, så rapporteras den som folkbildningsverksamhet till kommun, region och stat. Detta kan då ge ett ekonomiskt stöd för gemensam utveckling.

Hör av dig, så planerar vi tillsammans!