SVs Föreningsakademi

Föreningsakademin vänder sig till dig som är aktiv i en styrelse i en förening som samarbetar med SV. Under 2024 erbjuder vi utbildningar och fördjupningstillfällen för att bidra med kompetens och utveckling för dig och din förening.

Föreningsutveckling är en möjlighet för dig, andra medlemmar och din förening/organisation att växa livskraftigt och hållbart. Det är viktigt att driva föreningsarbetet framåt och anpassa det efter dagens förutsättningar.


Våra kurser, föreläsningar och inspirationsträffar kan till exempel vara inom:

Föreningsteknik, Styrelseutbildningar, Arrangörskap, Ledare i en ideell organisation, Engagera medlemmar, Digitala möten, Marknadsföring, Ekonomi, Folkbildning med mera.


Tipsa gärna andra i din styrelse om detta!