En ask med bilder om existentiell hälsa

Bilder om 8 existensiella teman samt frågor på baksidan av bilderna. Ledaren beskriver den existentiella dimensionen deltagarna ska arbeta med. Deltagaren väljer en bild som handlar om den existentiella dimensionen och som hon eller han får en positiv association till. Deltagaren berättar hur hon eller han tänker kring bilden, hur det känns att titta på bilden och hur deltagaren kan handla för att det ska bli så bra som möjligt för henne eller honom.

Bilderna är ett komplement till de övriga samtalskorten och används med fördel till grupper som har svårt med text och läsning av olika skäl, samt de som nyss har börjat lära sig det svenska språket.