Förbundsstämman

SVs förbundsstämma är en stor mötesplats för folkbildare och SV-medarbetare från hela landet. Den räknas som en av de största mötesplatserna inom svensk folkbildning.

Förbundsstämman genomfördes i Linköping 16-18 juni 2017.

Läs mer här

Nästa förbundsstämma genomförs 18-19 maj 2019

 


 

Senaste förbundsstämmoprotokoll

Förbundsstämmo protokoll 2017.pdf