Förbundsstämman

Förbundsstämman är Studieförbundet Vuxenskolans högst beslutande organ och genomförs vartannat år. Förbundsstämman samlar ca 350 personer varav 250 är ombud som har rösträtt. 

”Mom 1 Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före juni månads utgång. …” Se vidare under §21 i SV:s stadgar om vad förbundsstämman innehåller..

Syfte

Syftet med förbundsstämman är att fatta modiga beslut som leder och utvecklar SV framåt och verkar för att förverkliga visionen om ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

Syftet är också att skapa och förankra en samsyn i hela organisationen kring vilka steg vi behöver ta för att nå vårt övergripande verksamhetsmål.

Förbundsstämman 2021

Förbundsstyrelsen beslutande den 4 december 2020 att genomföra en helt digital förbundsstämma den 22 maj 2021.

Mer information klicka här

 

Förbundsstämmoprotokoll 2019

Förbundsstämmoprotokoll SV_2019.pdf