Idéprogrammet

2017 är det 50 år sedan Studieförbundet Vuxenskolan bildades genom en sammanslagning mellan SLS – Svenska landsbygdens studieförbund – och LiS – Liberala Studieförbundet. Och på dessa 50 år har SV utvecklats till ett av Sveriges största och bredaste studieförbund tack vare stort engagemang från tusentals förtroendevalda, cirkelledare och anställda.

2009 fastställde SV:s förbundsstämma ett idéprogram. Relevant för sin tid och de utmaningar vi då identifierade. Förbundsstämman i juni nästa år i Linköping ska anta ett nytt idéprogram utgående från dagens och morgondagens utmaningar.

Inför det arbetet är det rimligt att ställa sig några grundläggande frågor. Vad motiverar SV idag och imorgon i en tid när världen och de lokala förutsättningarna förändras i en allt snabbare takt?  Vilken är den värdegrund och vision som vi ska bygga vårt uppdrag på? Vad är det som gör SV relevant för framtiden?

Dessa och några fler frågor ser vi fram emot att få föra en dialog med er i SV avdelningarna kring. Idéprogramgruppen har tagit fram sex frågor som tillsammans med ett ”tankepapper” ska kunna bilda grund för den dialogen. Svaren och andra reflektioner kan ni skicka via webbenkäten. ”The sky is the limit”!

I SV är vi proffs på att arrangera mötesplatser och aktiviteter. Vår devis ”Plats för nytänkande” blir en bra utgångspunkt för samtalet om vilka idéer som ska bära SV in i framtiden.

Nu drar dialogen i gång på allvar. Det blir spännande att följa.

Lycka till

Stefan Tornberg
Ordförande i idéprogramgruppen

Om du har några frågor skicka gärna ett mejl till ide@sv.se.