Hantverk & konst

Kom och sticka med oss! Individuell plan för alla deltagare. Kom 1 gång eller alla 4.
Anmälan och info sker på tel: 031-87 96 60, info@gbsgarn.se eller i butiken
Ta med eller låna material via GB`s Garn. Ett tillfälle/månad a 475 kr

OBS! Anmälningsavgift på 100:-/ workshop betalas direkt, återbetalas ej.
Resterande kursavgift skall vara betald senast 1 vecka innan kursstart, antingen i butiken
bg 128-6780 eller swish 123 280 1405
Vid avbokning samma dag återbetalas kursavgiften ej.