2023-11-06

Kort och gott!

Vi har Göteborgsregionens största och bredaste utbud av korta kurser!

Vi har Göteborgsregionens största och bredaste utbud av korta kurser! Oavsett om du är intresserad av slöjd, hantverk och konst eller språk, jakt och motorsågskörkort så hittar du kursen hos oss.