Om SV Skåne

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser och kulturarrangemang.

SV ska erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan, dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.

SVs verksamhet ska vara tillgänglig för alla och bedrivas så att det finns jämlika förutsättningar för alla att delta. Vi har ett särskilt ansvar för att nå utsatta människor och grupper liksom för att övervinna olika typer av studiehinder. Verksamheten genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

SV är folkbildningens mest lokala studieförbund i Skåne. Vi finns lokalt förankrade i samtliga 33 kommuner genom våra tre lokalavdelningar. Genom ett rikt utbud av cirklar, föreläsningar och kulturarrangemang ger vi möjlighet till ny kunskap och spännande möten med andra människor. Vi arbetar för att vara en regional och lokal kraft för samhällsutveckling och demokrati. 

SV Skåne är ett regionförbund som ägs av SVs tre lokalavdelningar i Skåne samt av LRF Skåne, Centerpartiet Skåne, Liberalerna Skåne och Vi Unga Skåne. Utöver dessa har vi flera regionala medlems- och samarbetsorganisationer.

 

Kontakt

SVs Regionförbund i Skåne

Adress: Starvägen 19, 227 32 LUND
E-post: skane@sv.se

Organisationsnummer: 842000-2555

Faktureringsadress:
SV Regionförbund Skåne
Enhet 5091
FE 7326 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND

Personal

SV ger människor möjlighet att växa