Cirklar för alla!

En av våra viktigaste målgrupper är individer inom området funktionsrätt. Det handlar om personer som lever med olika fysiska och eller psykiska funktionsvariationer eller funktionshinder.

För dem och deras anhöriga bedriver vi en bred folkbildningsverksamhet runtom i Blekinges län med studiecirklar, kurser, kultur och föreningsliv.

Olika verksamheten som ska göra det möjligt för dessa personer att, utifrån sig själva, delta eller arrangera egen verksamhet inom en mängd olika ämnen, några exempel finns presenterade nedan: 

  • Anhörigträffar
  • Min säkehet 
  • Berättarverkstad De Luxe
  • Du äger ditt ja och ditt nej!
  • Cirklar för livet
  • Psykisk hälsa
  • Temadagar och temakvällar

Läs  mer i vår broschyr - Cirklar för alla! 

Vi samarbetar med flera intresseorganisationer eller olika myndigheter såsom t.ex. FUB, Hjärnkoll, NSPH, Parkinsons föreningen, Demensföreningen, Länsstyrelse, Kommun och Region.

Vill du veta mer om denna verksamhet? Välkommen att kontakta oss!
Laila Johansson - 0457-752 92, laila.johansson@sv.se

Kurs eller studiecirkel

Ibland kallar vi det för kurs och ibland kallar vi det för studiecirkel. Vad är egentligen skillnaden? Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas man i små grupper för att lära sig något tillsammans. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. Hela gruppen, ledaren och deltagarna bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i cirkeln. Vi väljer ibland att kalla det kurs istället för studiecirkel.

Är du biten som saknas i vårt pussel?

Vill du bli cirkelledare? Vi söker hela tiden efter nya ledare som är engagerade, kompetenta för att utöka och förnya vårt utbud!

Läs mer

Anhörigverksamhet

Du som vårdar/stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättning, kan behöva lite egen tid ibland.

 

Läs mer

Digital Verksamhet

SV Blekinge genomför många digitala musikspelningar och högläsningar, främst för att nå ut till alla våra äldreboenden och andra som är intresserade.

Du hittar alla arrangemang på vår facebooksida, www.facebook.com/svblekinge

Du kan också besöka vår sida på Youtube där du hittar flertalet av arrangemangen, https://www.youtube.com/channel/UC1WlXFlno199hx8zLTOqeLg

Funkisfilm

För alla som har ett gemensamt intresse av film och skapande!

Läs mer här

Läskraft

- Högläsning för personer med demens.

Läs mer

Medi@Boom

Medi@Boom är en lokal tidning som skriver artiklar och reportage om ämnen som intresserar dem.

Läs mer

Musikverksamhet

SV Blekinge har ett brett utbud av musik inom funktionsrätt.

Läs mer

Mitt Val

En studiecirkel som syftar till ökad kunskap om demokrati, de politiska partierna och valen i Sverige. Mer information kommer inom kort.

Psykiatriveckan 2021

Välkommen till den digitala Psykiatriveckan 2021!

Läs mer

Skaparkraft

Läs mer