Transport

Att slippa fundera på om det finns täckning för mobiltelefonen ombord kan inte överskattas. För att skaffa sig denna trygghet krävs utbildning och det får du här!
Certifikatet du får intygar kunskaper om VHF som ska innehålla GMDSS som finns med i certifikatet som är tagna efter år 2000.
P.g.a sin långa räckvidd är VHF-radion det säkraste kommunikationsmedlet till sjöss.

Oblg. prakriskt prov och utökat teoretiskt prov o utökad teorikurs.
Praktiskt prov 150kr
Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, den tillkommer med 625 kronor.

OBS! Start datum och veckodag kan komma att ändras! Kursdeltagaren beställer sitt material själv på https://www.nautic-center.se