Transport

P.g.a sin långa räckvidd är VHF-radion det säkraste kommunikationsmedlet till sjöss.

OBS!Kursdeltagaren beställer sitt material själv på https://www.nautic-center.se

Oblg. praktiskt prov och utökat teoretiskt prov.
Praktiskt prov 150kr
Teoretiskt prov 450kr.
Detta tillkommer utöver kursavgiften!