Transport

P.g.a sin långa räckvidd är VHF-radion det säkraste kommunikationsmedlet till sjöss.

OBS! Kursdeltagaren beställer sitt material själv på https://www.nautic-center.se

Oblg. praktiskt prov och utökat teoretiskt prov.
Praktiskt prov 150kr
Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, den tillkommer med 625 kronor.
Detta tillkommer utöver kursavgiften!