Transport

INNEHÅLL:
¤ För en säker båtfärd inomskärs skall alla ombord kunna hantera fritidsbåten (upp till 12 x 4 meter).
¤ Förarintyget ger dig grunderna i navigation och de vanligaste reglerna som gäller till sjöss, sjömanskap, rätt utrustning samt sjösäkerhet.
¤ Förarintyget berör även:
• Internationella sjövägsregler
• Sjötrafikförordning
• Sjölagen
• Publikationer
• Svenska sjökort, beteckningar och förkortningar
• Utmärkningssystemet och sjömärken
• Kompassen och andra hjälpmedel
• Praktiskt sjökortsarbete
• Svensk sjöräddning
• Säkerhet m.m.
• Sjömanskap m.m.
• Miljö
• Väder och vind
• Sjukvård

FÖRKUNSKAPER:
¤ Inga förkunskaper krävs.

TID OCH PLATS:
¤ Drottninggatan 84 i Karlshamn
¤ Startdatum och veckodag kan komma att ändras, det blir tisdagar eller torsdagar!

ÖVRIG VIKTIG INFORMATION:
¤ Efter avslutad kurs anordnas ett Förarintygsprov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, den tillkommer med 500 kronor + 50 kronor för Intygsbok.
¤ Du ska ha fyllt 12 år för att få skriva provet.
¤ Om det obligatoriska ”båtkörkortet” införs kommer förarintyget att ge dig behörigheten automatiskt.

MATERIAL:
¤Deltagaren beställer själv materialet på https://www.nautic-center.se
¤ Detta behövs:
* Fritidsskepparen
* Kort 1
* Sjökort 616
* Passare, linjal & transportör

ÖVRIGT:
¤ Från 1 maj 2022 behöver du ha ett Förarbevis för vattenskoter och ha fyllt 15 år för att köra en vattenskoter.
¤ Det gäller också om du vill hyra en vattenskoter.
¤ Tar du ditt körkort i förarintyg innan den 1 maj 2022 kan du mot en avgift på 300kr till transportstyrelsen få ett körkort till vattenskoter.

TIPS:
¤ De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg.
¤ Intyget stämplas i din intygsbok från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) efter godkänt prov, vilka anordnas efter varje kurs.

OM LEDAREN:
¤ Christer Friedh har sedan 1973 jobbas som ledare och utbildare för allehanda kurser och utbildningar rörande fritidsbåtar och sjösport. Han har sedan -90 talet varit verksam som examinator för samtliga utbildningar och certifikat som handlägga av NFB(Nämnden för båtlivsutbildning).