Transport

För att färdas på Europas inre vattenvägar
och kanaler är Kanalintyg obligatoriskt.

För att gå Kanalintyg måste du ha VHF/SRC intyg innan!

OBS! Start datum och veckodag kan komma att ändras!