Data & IT

Vad är och hur bygger jag ett smart hem?

- Vad innebär begreppet ”smart hem”?
- Exempel på olika typer av smarta hem.
- Vad måste jag tänka på?
- Vilka problem kan jag få och hur kan jag lösa problemen?
- Hur kan jag bygga ett smart hem? Påbörja redan nu att lägga grunden!

Kursen är i Blekinge Uppfinnareverkstad
Adress: Öjavadsvägen 2, Svängsta

Materialkostnad tillkommer med ca 200kr, betalas till Uppfinnareverkstaden.