INNEHÅLL:
¤ Att slippa fundera på om det finns täckning för mobiltelefonen ombord kan inte överskattas.
¤ För att skaffa sig denna trygghet krävs utbildning och det får du här!
¤ P.g.a sin långa räckvidd är VHF-radion det säkraste kommunikationsmedlet till sjöss.


TID OCH PLATS:
¤ Drottninggatan 84 i Karlshamn
¤ Startdatum och veckodag kan komma att ändras, det blir tisdagar eller torsdagar!


ÖVRIG VIKTIG INFORMATION:
¤ Obl. praktiskt prov och utökat teoretiskt prov o utökad teorikurs.
¤ Praktiskt prov 150kr
¤ Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, den tillkommer med 625 kronor.


OM LEDAREN:
¤ Christer Friedh har sedan 1973 jobbas som ledare och utbildare för allehanda kurser och utbildningar rörande fritidsbåtar och sjösport. Han har sedan -90 talet varit verksam som examinator för samtliga utbildningar och certifikat som handlägga av NFB(Nämnden för båtlivsutbildning).