Tillbaka

När känslan tar över..

Autism & Aspergerföreningen Blekinge bjuder in till föreläsning och kunskapsutveckling med Margareta Nordeman, legitimerad psykoterapeut och specialist i klinisk sexologi.

Föreningen fokuserar på personer med
utvecklingsstörning, och/eller
autismspektrumtillstånd. Föreläsningen
betonar vikten av att våga se och
handskas med sexuell problematik.
Margareta har lång erfarenhet av
psykoterapi med personer med
utvecklingsstörning och en sexuell
problematik.


Tisdagen den 11 oktober 2016
kl 09:00-12:00
Lokstallarna Karlshamn
   

  

Målgrupp:
Personal inom olika boendeformer, daglig verksamhet, särskola, habilitering och psykiatri. Föreläsningen vänder sig också till tjänstemän inom socialförvaltningar, handikappomsorg, LSS-handläggare och anhöriga.

Kostnad:
350 kr personal, föräldrar och anhöriga
150 kr medlemmar samt person med egen diagnos
I kostnaden ingår förmiddagsfika.

Du anmäler dig genom att ringa eller maila till:
SV Blekinge 0771-210 400 eller jessica.andersson@sv.se.
Vid anmälan ange:
 - Organisation eller medlem
 - Antal personer
 - Fakturaadress
 - Referensnummer
 - Allergier

Sista anmälningsdag är den 19 augusti. Anmälan är bindande.