Tillbaka

Psykiatriveckan 2015

PSYKISKHÄLSA
#minvärdighet


VÄRDIGHET FÖR ALLA – STARKARE TILLSAMMANS



Välkommen till årtes psykiatrivecka 6-10 oktober som går under namnet
Psykhälsa 2015.

Program: (går även att ladda hem här!)

Tid Aktivitet Medverkande Lokal
6 okt      
09:00-12:00

Workshop -
”Vi vill och kan förbättra”
 

Anita Sjödahl
Eva-Lotte Johnsson

Elfsberggården, Karlshamn

09:00-12:00

Workshop -
”Vi vill och kan förbättra”
Birgitta Nilsson

Gert Månsson

KKC Gullberna park, Karlskrona
16:00-19:00






Speedspeakers och musikunderhållning
av Robert Furlong





Brukarföreningar, Landstinget, SV Blekinge, Kommunerna, NSPH, Hjärnkoll, OCD, PRIO, Livsstilscoacher, Shedo, m.fl.


Amiralen, Karlskrona






       
8 okt      
13:00-16:00


"Nu gör vi detta tillsammans" 


SV Blekinge, Hjärnkoll, NSPH, Fackförbund, Företagare Näringslivs-dagarna,
Arena Karlskrona
       
9 okt       
09:00-16:00 

"Nu gör vi detta tillsammans" 



SV Blekinge, Hjärnkoll, NSPH, Fackförbund, Företagare

Näringslivs-dagarna,

Arena Karlskrona
       
10 okt      
11:00-13:00






Manifestation







Brukarföreningar, SV Blekinge, Hjärnkoll, NSPH, OCD, Livsstilscoacher, OCD, SHEDO, Attention, RSMH m.fl.


Klaipedaplatsen, Karlskrona






I samarbete med Landstinget Blekinge