Tillbaka

VÅGA PRATA! RONNEBY

9 oktober kl. 10.00-14.00 Öppet hus på Soft Center Tellus
Invigningstalare Kenneth Mikaelsson, förste vice ordförande i Kommunstyrelsen.
Moderator: Sofie Ceder, folkhälsosamordnare.
Anmäl dig här!

9 oktober kl. 18.00-20.30 Öppet hus SVs lokal i Ronneby
NSPH, Hjärnkoll mfl. finns på plats.
Föreläsare: Sesam - "Våld i nära relationer", Kvinnojouren.

11 oktober kl. 9.00-11.00, Ronneby Stadshus - Ronnebysalen.
Susanne Rolfner, Verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet och f d regeringens utredare.

RIV 65-årsgränsen och rädda liv!
Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer och ändå är det ett eftersatt område. Varför är det så? Vad kan vi göra för att ändra på det? 
Anmälan till SV Blekinge 0771-210 400

11 oktober kl. 15.00-19.00 Öppet hus med föreläsning på Mellanvård och mottagningvuxenpsykiatrin.
Kulturhuset Persborg kommer att visa sina alster.
Kommunen, Landstinget och NSPH kommer att informerar om sina verksamheter kring psykisk hälsa.
Anmäl dig här!

13 oktober kl. 10.00-12.00 Öppet hus SVs lokal i Ronneby, NSPH, Hjärnkoll Blekinge.

Välkomna!