Tillbaka

Stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma!


I enlighet med stadgarna skall ordinarie stämma hållas innan utgången av mars månad. SV Blekinge håller sin tredje ordinarie stämma enligt följande:

Datum: 30 mars 2015 
Tid: kl. 18.00
Plats: Fritzatorpet i Olofström

Program:
- Styrelsen hälsar välkomna.
- Stämman genomförs i enlighet med stämmohandlingarna.
- Utdelning av SV Blekinges Kulturpris 2015.
- Avslutning med mat, dryck och musikframträdande.

Ombud anmäls skriftligen med kontaktuppgifter(Namn, adress och e-post) till Jesper Rehn på e-post jesper.rehn@sv.se, senast den 12 mars.

I enlighet med stämmobeslut 2013 kommer samtliga handlingar till stämman finnas tillgängliga på vår webbplats, www.sv.se/blekinge, från och med den 16 mars.

För att styrelsen skall hinna behandla ev. motioner till stämman, måste dessa sändas till avdelningsstyrelsen senast den 1 mars. 

Ombud till stämma är enligt stadgarna följande:
a) tio ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation, 
b) tre ombud för varje övrig organisation och institution som är medlem i avdelningen och har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd medlemsavgift. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation, 
c) ett ombud för varje lokal medlemsorganisation som verkar inom avdelningens geografiska verksamhetsområde och som ej har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd avgift, 

Handlingar
1 - Dagordning
2 - Förhandlingsordning
3 - Verksamhetsberättelse 
4 - Bokslut
5 - Bonanza
6 - Revisionsberättelse
7 - Verksamhetsplan
8 - Budget
9 - Arvoden
10 - Stadgeändring
11 - Stadgar
12 - Valberedningens förslag
13 - Medlemsregister

Varmt välkommen!

Jesper Rehn
Ordförande
0708 - 35 13 76