Tillbaka

Stämma 2021

Kallelse till ordinarie stämma!

I enlighet med stadgarna skall ordinarie stämma hållas innan utgången av mars månad. SV Blekinge håller sin ordinarie stämma enligt följande:

Datum: 18 mars 2021
Tid: kl. 18.00
Plats: Digitalt via Zoom

Program

  • Styrelsen hälsar välkomna.
  • Stämman genomförs i enlighet med stämmohandlingarna.
  • Utdelning av SV Blekinges Kulturpris 2020.

Ombud anmäls skriftligen med kontaktuppgifter(Namn, adress och e-post) till Jesper Rehn på e-post jesper.rehn@sv.se, senast den 26 februari.

Stämmohandlingar

1. Dagordning
2. Förhandlingsordning
3. Stämmokallelse
4. Verksamhetsberättelse 2019
5. Verksamhetsberättelse 2020
6. Årsbokslut 2019
7. Revisionsberättelse 2019
8. Årsbokslut 2020
9. Revisionsberättelse 2020
10. Verksamhetsplan 2020
11. Verksamhetsplan 2021
12 .Budget 2021
13. Förslag valberedningen 2021
14. Arvoden 2021
15. Normalstadgar för Studieförbundet Vuxenskolan
16. Reviderade stadgar 2019, synliga ändringar

För att styrelsen skall hinna behandla ev. motioner till stämman, måste dessa sändas till avdelningsstyrelsen senast den 15 februari.

Ombud till stämma är enligt stadgarna följande:

  1. a) tio ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
  2. b) tre ombud för varje övrig organisation och institution som är medlem i avdelningen och har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd medlemsavgift. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
  3. c) ett ombud för varje lokal medlemsorganisation som verkar inom avdelningens geografiska verksamhetsområde och som ej har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd avgift,

                                Varmt välkommen!

Jesper Rehn
Ordförande
0708 - 35 13 76