Tillbaka

SV Blekinge Kulturpris 2014

Grattis till Kultur i byarna och deras representant Tommy Kalmteg för tilldelningen av SV Blekinges kulturpris för goda verksamhetsinsatser under 2014!

Motivering: Kultur i byarna, som är ett samarbete mellan samhällsföreningarna i Hallabro, Backaryd, Belganet och Öljehult har under många år arbetat med kultur på landsbygden.

Genom ett brett utbud av både konst, musik och teater där ni vänder er till alla åldersgrupper har ni gjort det möjligt för även de små byarna att kunna erbjuda kulturupplevelser. Aktiviteter som stärker gemenskapen i bygden och ger framtidstro. Det ger inspiration och engagemang till människor att själva utöva olika kulturella aktiviteter som teater, sång och musik.  Ett arbete som hjälper till att hålla landsbygden levande och som Studieförbundet Vuxenskolan tycker är viktigt.

Vi tror på er förmåga att utveckla verksamheten och SV Blekinge vill tilldela er årets kulturpris för att uppmuntra ert fortsatta arbete och hoppas att det kommer att leda till mer kultur i byarna.

Styrelsen SV Blekinge

Länk till tidningsartikel i Sydöstran