Tillbaka

SV Blekinge stämma 2019

Kallelse till ordinarie stämma!

I enlighet med stadgarna skall ordinarie stämma hållas innan utgången av mars månad. SV Blekinge håller sin ordinarie stämma enligt följande:

Datum: 14 mars 2019
Tid: kl. 18.00
Plats: Kulturcentrum i Ronneby

Program
- Styrelsen hälsar välkomna.
- Stämman genomförs i enlighet med stämmohandlingarna.
- Utdelning av SV Blekinges Kulturpris 2018.
- Avslutning med mat och dryck.

Stämmohandlingar:
1. Dagordning
2. Förhandlingsordning
4. Kallelse
5. Verksamhetsberättelse 2017
6. Verksamhetsberättelse 2018
7. Årsbokslut 2017
8. Revisionsberättelse
9. Årsbokslut 2018
10. Revisionsberättelse 2018
11. Verksamhetsplan 2018
12. Verksamhetsplan 2019
13. Budget
14. Arvoden 2019
15. Valberedningens förslag

Ombud har anmäls skriftligen med kontaktuppgifter (namn, adress och e-post) till Jesper Rehn, jesper.rehn@sv.se, senast den 28 februari.

I enlighet med stämmobeslut 2013 kommer samtliga handlingar till stämman tillgängliga här på vår webbplats från och med den 4 mars.

Eventuella motioner till stämman har sänds till avdelningsstyrelsen senast den 15 februari.

Ombud till stämma är enligt stadgarna följande:
a) tio ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
b) tre ombud för varje övrig organisation och institution som är medlem i avdelningen och har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd medlemsavgift. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
c) ett ombud för varje lokal medlemsorganisation som verkar inom avdelningens geografiska verksamhetsområde och som ej har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd avgift,


Varmt välkommen!

Jesper Rehn
Ordförande
0708 - 35 13 76