Naturgårdsakademin

Naturgårdsakademin - En dörröppnare till de gröna jobben!

Är ett projekt som är finansierat av medel från Tillväxtverkets utlysning- Nätverk på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor.

Många möjligheter till förändring och utveckling!

Inom den Gröna Näringen finns det en mängd olika inriktningar och yrken som på grund av en stor generationsväxling inom de närmsta åren behöver mer kompetens.

Gröna näringar är ett samlingsnamn för de verksamheter som bedrivs och har sin bas inom jord, skog, trädgård och i olika landsbygdsmiljöer.

Näringen behöver dig och din kompetens!
"Naturgårdsakademin" dig en möjlighet att utifrån eget val och intresseområde, "prova på "olika yrken och inrikningar inom branschen, men också möjlighet till kompletterande utbildningar och vägledning genom dina val.

Det är bara fantasin som sätter gränser inom den gröna näringen...

Inom projektets ram kan du exempelvis få hjälp med teorin till ditt framtida körkort, lära dig yrkessvenska eller ta del av andra utbildningar som är relevanta för just ditt val av inriktning. Du kommer också att bredda dina nätverk och skapar många fina kontakter i branschen.

Är du utrikesfödd kvinna och nyfiken på hur det är att arbeta inom trädgård, lantbruk, djurhållning, natur, skog, hav, natur och miljö?

Du ska vara arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen eller vara med i något integrationsprojekt i kommunen eller hos annan aktör.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kontakta oss på Studieförbundet Vuxenskolan enligt nedan:

Projektansvarig/Projektledare
carina.lindstrom@sv.se, 0454-30 61 60
ulla.peterson@sv.se, 070-525 93 71

OBS! Inga förkunskaper krävs ...det enda du behöver är ett stort intresse och god motivation!

Projektet är ett komplement ochen möjlighet till en längre förberedelse inför arbete och utbildningar såsom inför exempelvis en yrkes- eller folkhögskolor samt andra arbetsmarknadsutbildningar.