Dans för Parkinson workshop 21 sept 2021

 

Varmt välkomna till workshop och introduktionsutbildning i Dans för Parkinson

ba_HL_181110_2202_reducerad.jpg
Foto: Balettakademien/Håkan Larsson

Dans för Parkinson är en metod och dansklass för personer med Parkinsons sjukdom. Forskning visar att dansmetoden ger hälsobringande effekter både fysiskt och för välmående. Balettakademien i Stockholm och Nätverket Dans för Parkinson håller utbildning i metoden Dans för Parkinson/Dance for PD® i samarbete med Gävle kommuns kulturavdelning. Det går bra att välja att bara komma på introduktionsföreläsning utan att sedan gå utbildningen.

 

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING/WORKSHOP 17 SEPTEMBER 2021
För alla som arbetar med dans eller inom hälsosektorn.

Denna workshop ger dig insyn i metoden och inspiration till att antingen gå utbildningen eller till att göra inslag av dans i din verksamhet, samt insyn i att arbeta med personer med Parkinsons sjukdom.

Tid: 17 september kl. 13.30–15.00
Plats: Gasklockorna.
Föranmälan senast 14/9 till camilla.lucchesi@sv.se

 

INTRODUKTIONSUTBILDNING 16–17 OKTOBER 2021
Utbildningen riktar sig till danspedagoger, dansareoch koreografer som vill arbeta med dansklasser för personer med Parkinson.

Metoden Dance for PD®utvecklades av Mark Morris dance group i USA, med professionella dansare från danskompaniet. Metoden bygger på erfarenheten dansaren har om rörelser och koreografi, och de hälsoeffekter det ger till personer med Parkinsons sjukdom.

Läs mer på: www.danceforparkinsons.org

Utbildningen innehåller både teori och praktik och deltagande i en dansklass med deltagare med Parkinsons sjukdom. Metoden vi arbetar med vilar på evidensbaserad forskning och flera institutioner världen över arbetar med dans för personer med Parkinson. I Sverige finns nätverket Dans för Parkinson med pedagoger i bl.a Jönköping, Götaland, Halland, Umeå, Luleå, Örebro, Stockholm.

För att gå denna kurs ska du ha erfarenhet att arbeta med dans som dansare, pedagog eller koreograf. Du ska innan utbildningsdagarna ha gått den online-kurs som erbjuds av Dance for PD.

Avgift för introduktionsutbildning inklusive onlinekurs: 2.000 kr.
Tid: 16-17 oktober kl 10.00-16.00
Plats: Forumlokalen, Gävle.
Anmälan till: camilla.lucchesi@sv.se

 

KURSLEDARE

Åsa N. Åström - koreograf, dansare och pedagog. Utvecklingsledare för danshälsa och communitydans på Balettakademien, Stockholm.

Åsa Elowson - dansare, pedagog och fysioterapeut. Arbetar inom improvisation och communitydance och har en magisteruppsats om Dance for PD vid Karolinska Institutet.

Åsa och Åsa har båda arbetat som yrkesdansare och danspedagoger. Tillsammans startade de upp gruppen Dans för Parkinsons på Balettakademien i Stockholm 2014, och är certifierade Dance for PD pedagoger, samt certifierade att utbilda nya danslärare i metoden. De samarbetar med bl.a Moderna Museet i Stockholm för att utforska konst och dans med gruppen. Det senaste året undervisar de digitalt klasserna i Dans för Parkinson.

Efter avslutad kurs får du diplom och kan starta upp och hålla dansklasser i Dans för Parkinson.