Kraftsamlingsveckans föreläsningsturné

Under veckan turnerar Kraftsamling Psykisk Hälsa Gävleborg i länet.
Vi gör arbetsplatsbesök och bjuder på föreläsningar om psykisk hälsa.

Vill din arbetsplats också ha besök? Kontakta oss!

Agnes Krigh
Verksamhetsutvecklare Funktionsrätt
Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg
E-post: agnes.krigh@sv.se
Telefon: 026-456 17 93


Camilla Lucchesi
Verksamhetsutvecklare Funktionsrätt
Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg
E-post: camilla.lucchesi@sv.se
Telefon: 026-456 17 91