Hantverk

imagesdkg.png

Hantverk har en lång tradition i Gävleborg. I samverkan med hemslöjdsföreningar, konsthantverkare och konstnärer vill SV Gävleborg sprida kunskapen om hantverkets roll, bevara utövandet av traditionella tekniker och inspirera till att våga skapa något helt nytt och eget.

Det gör vi genom att
- arrangera kurser för allmänheten
- hjälpa till att starta studiecirklar inom föreningar och för kamratgrupper
- stötta föreningsverksamhet
- utbilda cirkelledare

Har du en idé, vill du dela med dig av din hantverkskunskap eller ställa en fråga kring vår verksamhet?
Kontakta Lisa Björke, verksamhetsutvecklare hantverk: