Hantverk

Hantverkskurser är starkt förknippade med folkbildningen. Inom Studieförbundet Vuxenskolan står hantverk och skapande för ungefär en femtedel av verksamheten.

Tradition och nytänkande

De senaste åren har intresset växt för att utforska både traditionella och nyare tekniker. Att allt fler yngre influencers fyller flödena, att det hemstickade plagget var årets julklapp 2021 och att våra kurser snabbt blir fullbokade är bara några exempel. Under pandemin var det många som plockade upp hantverk och skapande i olika former. Att ägna sig åt en nedkopplad hobby och att lära sig återbruka olika material, både som konstnärligt uttryck och för bruks föremål, ligger rätt i tiden. Samtidigt lever den gamla bilden av hantverksutövande som "bara knyppling och kafferep" kvar. Och visst, hantverk kan vara just det, men också så mycket annat.

Kursverksamhet

Hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg kan du gå kurser i en mängd olika hantverk och skapandeformer. Alla aktuella kurser som är öppna för allmänheten hittar du på vår kurssida. Dessutom arrangerar vi kurser och workshops för olika målgrupper inom alla SVs profilområden: Funktionsrätt, Föreningsliv, Integration och Landsbygder.

Samverkan för kvalitet och bredd

En viktig del i arbetet med att utveckla kvaliteten i verksamheten och ta vara på den enorma kunskap som finns därute, är samarbetet med ideella föreningar, olika organisationer och yrkesverksamma utövare. SV Gävleborg samverkar exempelvis med bibliotek och museer kring lovaktiviteter för barn och arrangemang för vuxna. Vi i SV Gävleborg samverkar exempelvis med fem av länets sex hemslöjdsföreningar.

Vi stöttar föreningar

Vi vill möjliggöra och underlätta föreningarnas arbete. När din förening samverkar med oss träffas vi för att gå igenom hur vi vill och kan arbeta tillsammans.

Det här kan vi bidra med:

• Lokaler

• Ledare

• Material

• Marknadsföring

• Utbildning

• Administration

Bli cirkelledare inom hantverk

Just nu är vi över 330 aktiva cirkelledare i Gävleborg, i åldrarna 16 till 98 år. Vi vill gärna bli ännu fler! 

Inom hantverk söker vi ledare för kurser i bland annat: 

• Silversmide

• Keramik

• Återbruk

• Övrig slöjd och hantverk

Starta en egen studiecirkel

Kanske är ni redan en grupp som hantverkar, slöjdar eller skapar tillsammans? Är ni minst tre personer som träffas under minst nio studietimmar uppdelade på minst tre gånger? Då kan ni starta en egen studiecirkel hos oss!