Integration & språk

Integration är ett av Studieförbundet Vuxenskolans profilområden. Här skapar vi mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap.

Språk- och samtalscaféer

Att samtala med andra i en avslappnad miljö, utan krav på prestation, är ett bra sätt att lära sig ett nytt språk eller att få tala sitt eget modersmål med andra. Därför arrangerar vi språkcaféer både på plats och digitalt. När vi ses via Teams eller Zoom spelar det ingen roll var i landet vi bor. Vi tar en fika på distans och samtalar antingen på ett tema som vi bestämt i förväg, eller om något vi känner för i stunden. Det kan handla om matlagning, fritidsintressen, aktuella händelser med mera. När vi träffas på plats ses vi ofta på något av våra åtta kontor i länet. Just nu erbjuder vi språk- och samtalscaféer på svenska, franska, spanska, turkiska, arabiska, isländska med flera språk.

Språkkurser på olika nivåer
Är du nybörjare, ombörjare eller van talare av ett annat språk? Vi arrangerar språkkurser på olika nivåer. 

Teckenkommunikation – TAKK

Vi erbjuder kurser i TAKK; ett effektivt och roligt verktyg för att stimulera språk-utveckling och kommunikation i miljöer där talat språk inte är tillräckligt för att nå fram. TAKK används ofta inom funktionsrätt, av och till personer med hörselnedsättning, tal- och språkstörningar eller med invandrarbakgrund för att förstärka det talade ordet.

Kultur – ett universellt språk

Oavsett din språknivå kan du se, höra och uppleva musik, konst och teater. Att uppleva kultur tillsammans med andra skapar diskussioner, gemensamma minnen och samhörighet. Vi genomför kulturella aktiviteter och studiecirklar för personer med annan bakgrund. Tillsammans med föreningar och organisationer skapar vi ett rikt kulturliv med möten mellan kulturformer och genrer.  Vi hjälper kulturföreningar i länet att utvecklas.  

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av den svenska kulturen och kulturarvet. Det är viktigt att språken lever kvar. Vi vill stärka nationella minoriteter i Gävleborgs län i sitt modersmål, genom att uppmuntra och hjälpa dem erövra såväl det skrivna som det berättande ordet på ett mer fritt sätt.

Vill du starta och leda en kurs, en samtalsgrupp eller ett språkcafé på ditt modersmål?

Välkommen att höra av dig till oss!