Transport

Längtar du också ut på havet, men saknar rätt kunskaper?
Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt i svenska farvatten i dagsljus och goda siktförhållanden på resor inom 3 sjömil från närmaste skyddade plats samt hur man visar gott sjömanskap. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i navigation, sjövett och säkerhet. Ingen praktisk utövning ingår i kursen. Kunskaperna provas avslutningsvis med teoretiskt prov och efter godkännande har du ditt förarintyg.

Kursen körs tisdagar 18:00-21:00, en gång i veckan under 10 tillfällen + 1 gemensamt provtillfälle
Gruppen beslutar tillsammans om eventuella uppehåll för röda dagar/lovdagar.
Observera att provtillfället kan komma att förläggas på en annan veckodag, beroende på provförrättarens möjligheter.

Kursinnehåll
- Sjökort - symboler, förkortningar och beteckningar samt andra publikationer
- Sjömärken och sjövägmärken
- Navigation
- Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
- Miljö
- Väder och vattenstånd
- Sjövägsregler, lagar och övriga regler
- Styrnings och seglingsregler

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Lägsta ålder för att kunna delta på kursen är 15 år.

Material
Ingår i kursavgiften
* Boken Navigering och sjömanskap
* Sjökort
* Passare, linjal & transportör

Teoriprov
Kunskaperna provas avslutningsvis med teoretiskt prov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, 625:- + ev 65:- för intygsbok tillkommer och betalas direkt till förhörsförättaren.