Starta studiecirkel

Få hjälp och stöd - och utöka ditt nätverk genom folkbildningen!

Ditt intresse kan bli en studiecirkel hos oss. Genom oss får ni hjälp med lokaler, pedagogiskt stöd, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

Vi har ett lokalt nätverk med många engagerade människor och organisationer!

För att dra igång en egen studiecirkel gäller bl.a. följande:

  • att ni är 3-20 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren 
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen
  • att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är nio eller fler
  • att ni möts i ett ämne med ett gemensamt  och planlagt lärande

Välkommen att kontakta oss på avdelningen! 

Telefon: 020-120 28 08
Mejl: gavleborg@sv.se

Klicka här för att kontakta våra lokala kontor i Gävleborg!