Om SV Göteborg

SV är Sveriges geografiskt största studieförbund med 28 avdelningar runt om i landet. Tillsammans är vi verksamma i alla landets kommuner. Vår idé är att erbjuda mötesplatser där människor träffas, umgås och skaffar sig nya kunskaper. SV Göteborg arbetar inom områdena bildning, utbildning och kultur. För oss är bildning ett samspel där alla inblandade bidrar till kvaliteten. Deltagarens bakgrund, nyfikenhet och frågor gör att denne i hög grad är med och påverkar mål, inriktning och resultat. På köpet får han eller hon ta del av andra deltagares kunskaper och erfarenheter. Det är detta som är studiecirkeln. I SVs värdegrund hävdas alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjlighet att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Vi anser det viktigt att diskutera även värdegrundsfrågor i våra studiecirklar. Ofta blir det ett naturligt inslag i verksamheten utan att vi tänker på det. I samverkan med Alma Folkhögskola bedrivs även svenskundervisning för människor som fått uppehållstillstånd i vårt land. Vår ambition är att alla elever ska bli sedda för sina erfarenheter, kunskaper och behov och vår studiemiljö är unik då det är eleverna som utformar studiemiljön. Vi ser som en av våra viktigaste uppgifter att utveckla kulturen, inte minst den lokalt förankrade. Vi vill att kulturen skall vara levande och till för alla – ung som gammal. Vårt utbud innefattar allt från musik, teater och hantverksutställningar till samhällsdebatter och internationell verksamhet. SVs grundorganisationer Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom en sammanslagning av Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) och Liberala studieförbundet (LiS). Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund är SVs grundorganisationer. Miljöpolicy SV Göteborg är sedan år 2000 diplomerade enligt Miljöförvaltningens system Miljöledning Göteborg. Det innebär att vi bedriver ett aktivt miljöarbete i hela organisationen och bl a har antagit en miljöpolicy, en miljöplan samt miljöutbildat vår personal.

Jobba hos oss

Verksamhetsutvecklare nationella minoriteter


Vill du jobba med världens bästa Peter och utveckla en unik verksamhet för Sveriges fem nationella minoriteter?

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla svenska kommuner. SV är en ideell organisation, och vi samarbetar med en mängd organisationer, föreningar och offentliga förvaltningar. SV Göteborg och Öckerö erbjuder en bred verksamhet av studiecirklar, kurser, kulturarrangemang, vuxenutbildning, projekt och arbetsmarknadsinsatser.

SV Göteborg och Öckerö tar nu nästa steg i att starta och utveckla ett unikt kulturhus i Sverige – Nationella minoriteters kulturhus! Vi vill skydda och främja de nationella minoritetsspråken (jiddisch, meänkieli, finska, romska och samiska) samt stödja revitalisering av de nationella minoritetskulturerna genom folkbildning och kultur. Vill du vara en del av vårt innovativa arbete och samarbeta med ett 50-tal andra folkbildningsvänner?

Våra policys

Våra policys


Här finner du våra policys för SV Göteborg:

SV Göteborgs styrelse


Annika Westh (ordförande)

Karin Östring Bergman (v. ordförande)


Irene Nettéus (ord.ledamot)

Anders Karlsson (ord.ledamot)

Peter Domini (ord.ledamot)

Sven-Erik Ekedahl (ord.ledamot)

Ernest Radal (ord.ledamot) 

Tora Joby (ord. ledamot, Vi Unga)


Charlotte Eriksson (ersättare)

Hans Nyman (ersättare)

Gabriella Toftered (ersättare)

Leif Rydevald (ersättare)

Vakant (ersättare, Vi Unga)