Samarbeta med SV

Studieförbundet Vuxenskolan är en arena för stimulerande möten och kan bistå med de verktyg och kontakter som krävs för att kunna realisera idéer och få fart på verksamhet i föreningar. SVs roll ser lite olika ut i olika samarbeten och anpassas efter er förenings behov. Genom studiecirkeln kan du och din förening fördjupa ert intresse och lära er mer. En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och lär tillsammans.
Mer information om hur du startar en studiecirkel hittar du här.

Utbildningar
Som samverkande förening med SV får ni del av SVs basutbildningar och era ledare kommer med på cirkelledarutbildningar.

SVs grundorganisationer
Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom en sammanslagning av Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) och Liberala studieförbundet (LiS).

Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund är SVs grundorganisationer. En av SVs uppgifter är att tillgodose dessa organisationernas behov av studie- och kulturverksamhet.

Vill ni också samarbeta med oss eller komma i kontakt men någon av våra samarbetsorganisationer? För mer information ring 031-707 18 26.