Ert intresse kan bli en studiecirkel hos oss

Är ni en grupp, ett kamratgäng eller ett nätverk, kan ni starta er egen studiecirkel utifrån ett gemensamt intresse. Teater, böcker, planering inför en resa, samhällsfrågor m m kan vara grunden för studiecirkeln. Av oss får ni råd och tips så att ni kommer igång. SV bidrar också till en del av studiecirkelns kostnader och erbjuder utbildningar för cirkelledaren. För er som skulle vilja bilda en förening kan vi även hjälpa till med studiecirklar i förenings- och mötesteknik.

För att sätta igång en studiecirkel behövs bland annat följande:

  • att ni är 3– 20 deltagare inkl. ledaren
  • att ni träffas vid minst 3 tillfällen
  • att ni träffas minst 9 studietimmar

Ledaren ansvarar för att såväl studiecirkeln som kontakten med SV fungerar bra.

Var ska vi ha vår studiecirkel?
Studieförbundet Vuxenskolan har lokaler runt om i Göteborg där ni har möjlighet att ha studiecirklar i mån av plats och till en reducerad kostnad.

Har du frågor om hur du startar en studiecirkel? Ring 031-707 18 10.